sbm pwi 120n ֧ ާ

etržby

Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby? U poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti plynoucí ze zákona o evidenci tržeb, může docházet k situacím, v jejichž důsledku evidenční povinnost zaniká...

Consulter le prix